Tento chlapec nenechal matku ve štychu a staral se o ni od 8 let. Co je s ním teď

Tento příběh je příběhem nejobyčejnějšího chlapce jménem Vlad. Chlapec od svých 8 let pečuje o matku, která částečně ztratila pohyblivost, a sám se stará o domácnost. A přežívá roky!

Vlad / Zdroj: optim1stka.ru

Žena kdysi opustila manžela-alkoholika a jediné bydlení, které se jí podařilo najít, byl malý domek ve vesnici. Neměli hodně peněz, ale kupovali, co potřebovali, syn už chodil do školy, matka starala se o domácnost a pracovala.

Vlad a jeho matka / Zdroj: optim1stka.ru

Dokud ji Vlad nenašel bezmocnou. Máma dostala mrtvici.

Otec už zemřel, matka ochrnula a nikdo nespěchal na pomoc dítěti. Chlapec měl být umístěn v dětském domově a jeho matka v nemocnici. Ale Vlad byl kategoricky proti dětskému domovu.

Vlad a jeho matka / Zdroj: optim1stka.ru

Staral se o matku, navštěvoval ji v nemocnici. Sousedka se rozhodla pomoci a stala se oficiální opatrovnicí chlapce, ale nehodlala dělat víc. Vlad stále žil se svou matkou.

Všichni se o tomto příběhu dozvěděli, když bylo Vladovi již 16 let.

Vlad a jeho matka / Zdroj: optim1stka.ru

Je zázrak, že úřady netrvaly na umístění chlapce do dětského domova až do plnoletosti, přidělily rodině byt a dokonce příspěvek. Dítě zvládalo péči o matku lépe než nemocniční ošetřovatelky, protože zdravotní stav matky se výrazně zlepšil. Vlad ji učil znovu mluvit.

Vlad a jeho přítelkyně / Zdroj: optim1stka.ru

Dokázal se studovat a sportovat. Nyní je mu 23 let a nejsou žádné potíže, kterých by se bál.

Vlad a jeho přítelkyně / Zdroj: veasy.ru

A vybral si hodnou dívku, která se ochotně stará o svou tchyni. Vlad pracuje jako svářeč, dobře si vydělává.

Rodina / Zdroj: optim1stka.ru

Je neuvěřitelné, jak silné a úžasné lidi máme.

PSALI JSME: „NEVÍM, JAK BYCH S TOUTO MYŠLENKOU DÁL ŽILA“: ČTYŘLETÝ CHLAPEC PROZRADIL VYCHOVATELCE TAJEMSTVÍ SVÉHO OTCE. ŽENA POCHOPILA, ŽE MUSÍ JEDNAT, A POTŘEBUJE TO UDĚLAT CO NEJDŘÍVE

PŘIPOMÍNÁME: CHLAPEC Z CHUDÉ RODINY VRÁTIL ZTRACENOU PENĚŽENKU MAJITELI: TENTO ČIN ZCELA ZMĚNIL JEHO ŽIVOT

Share