Příběh ze života: „Miluju tě a asi už s nikým nebudu šťastný. Ale nemůžu vychovávat cizí děti. Jsou skvělé, ale nejsou moje“

Můj manžel byl unavený z rodinného života, z nekonečných potíží a rozhodl se odejít k ženě, která není zatížena dětmi. Je v pořádku, je živý a zdravý.

Matka a děti / Zdroj: abrozzi.com

O naše děti se nezajímá. A to, co měli oba rodiče zvládnout, jsem to dělala sama. Točila jsem se jako veverka v kolečku. Ale děti rostly a bylo jasné, že rodina potřebuje muže. Začala jsem hledat manžela a otce pro své děti.

A jednoho dne jsem měla štěstí. V metru jsem se seznámila s mužem. Začali jsme spolu chodit, přiznala jsem mu, že mám děti. Denis odpověděl, že to není problém. Začali jsme spolu žít. Děti rychle přijaly Denise do rodiny a mladší mu začal říkat „táta“. Tak to trvalo asi rok a pak jsem si začala všímat, že Denis je vždy po práci zamračený, nemluví, jako by ho něco trápilo a tížilo. Na mé otázky nechtěl odpovídat. Cítila jsem, že se něco musí stát. Tak se to stalo.

Matka a děti / Zdroj: abrozzi.com

Jednoho dne jsem se vrátila domů a viděla, že na prahu stojí tři tašky. Sám Denis seděl v kuchyni v bundě.

– Nechci utíkat, byl by to podraz. Schválně jsem se zdržel, abych ti řekl, že už takhle žít nemůžu. Miluju tě a asi už s nikým nebudu šťastný. Ale nemůžu vychovávat cizí děti. Máš je skvělé, ale nejsou moje — řekl.

Mlčela jsem a co jsem mu mohla říct?

Taška / Zdroj: abrozzi.com

Odešel a já brečela v kuchyni, ale aby to děti neslyšely. S Denisem jsme si pravidelně volali. Ptal se mě, jak se mám já a děti. Odpovídala jsem mu, že jsme v pohodě. Nechtěla jsem ho obtěžovat, protože ve skutečnosti dětem hodně chyběl. Proč bych o tom mělo mluvit, když se člověk rozhodl odejít.

Muž / Zdroj: abrozzi.com

A najednou se stalo naprosto nečekané. Jednou zazvonil zvonek. Na prahu stál Denis s obrovskou kyticí květin. První otevřel dveře starší syn a z údivu a radosti vykřikl: „Hurá! Strýček Denis!“.

Muž / Zdroj: abrozzi.com

Denis mě požádal o ruku a já byla tak zmatená, že jsem okamžitě souhlasila. Žijeme spolu už tři roky a jsme velmi šťastní.

Rodina / Zdroj: abrozzi.com

PSALI JSME: MUŽ NAHRÁL NA VIDEO KURIÓZNÍ MOMENT SE SVOU KOČKOU A ROZESMÁL SÍŤ K SLZÁM

PŘIPOMÍNÁME: PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA: „ANDREJ SI MYSLEL, ŽE BUDE ŠŤASTNĚ ŽÍT S MLADŠÍ MILENKOU, ALE JEHO EX SE ROZHODLA POTRESTAT OBA“

Share