Na životní dráze ženy neexistují náhodní muži

Mnoho žen si stanoví smysl a cíl svého života – setkat se se slušným mužem. A má se za to, že setkání s dobrým mužem je náhodná událost, která nezávisí na ženě. Ženy si myslí, že jednoho dne narazí na něžného a pečujícího manžela. Jenomže já jsem zásadně proti tomuto způsobu myšlení žen!

Žena / Ilustrační foto / Zdroj: youtube.com

Tato mentalita dělá ze ženy „lovkyni“, mrchu, pokušitelku, hloupou blondýnu a cokoli jiného než ženu – Bohyni. Tato mentalita nutí ženy hledat, čekat, chytat, svádět, bojovat, čekat v sklíčenosti, být v depresi, tedy vše, co skutečná dáma nemůže dělat.

Ženské pocity / Ilustrační foto / Zdroj: youtube.com

Jsem stoprocentně přesvědčená, že muž se k ženě nedostane náhodou. Že k ženě přichází pouze muž, kterému podvědomé odpovídá, a to jak vnitřně, tak i navenek.

Ženské pocity / Ilustrační foto / Zdroj: youtube.com

Pokud se nerespektuje – přijde k ní muž diktátor.

Pokud neví, co v životě chce, muž jí nedovolí dělat to, co chce.

Pokud je smutná – muž ji udělá ještě nešťastnější.

Pokud je v depresi, muž ji pouze deprimuje.

Ženské pocity / Ilustrační foto / Zdroj: youtube.com

Vše, co se u nás děje zevnitř, se nám odráží i navenek, prostřednictvím lidí, událostí, přátel a především prostřednictvím osoby nám nejbližší – našeho člověka. To vše se děje proto, aby každá žena prošla lekcemi a naučila se vlastnostem, které jí chybí. Chybí jí odvaha – muž ji bude potlačovat; chybí jí smysl života – muž ji bude ještě více mást; chybí jí sebeláska – muž jí bude nadávat a vysmívat se jí!

Ženské pocity / Ilustrační foto / Zdroj: youtube.com

 

PSALI JSME: 5 DŮVODŮ, PROČ JSOU MUŽI BLÁZNI DO KOMPLIKOVANÝCH ŽEN

PŘIPOMÍNÁME: NAPOSLEDY MODEROVALA NA NOVĚ V PÁTEK: PROČ IVETA VÍTOVÁ ODCHÁZÍ Z TELEVIZNÍCH NOVIN

Share