Muž pochyboval, že je otcem novorozené dcery. Přišel k porodníkovi zjistit pravdu. Doktorova odpověď ho přivedla do rozpaků

Muž pochyboval, že je otcem novorozené dcery. Přišel k porodníkovi zjistit pravdu. Doktorova odpověď ho ohromila!

„Doktore … Nevím, jak to říct … Ale jsem trochu roztrpčený, protože moje dcera má zrzavé vlasy! Nemůže být moje!“ řekl muž.

Holčička / Ilustrační foto / Zdroj: youtube.com

„To je nesmysl! I když máte vy a vaše žena černé vlasy, je možné, že jeden z vašich předků měl zrzavé vlasy,“ odpověděl lékař.

„To není možné! V našich rodinách po mnoho generací měli všichni černé vlasy,“ trval na svém otec.

Matka a dítě / Ilustrační foto / Zdroj: mobile-news.net

„Tak mi dovolte, abych vám položil pikantní otázku. Jak často se milujete?“

„Jsem v práci velmi unavený, takže jednou nebo dvakrát za měsíc,“ trochu v rozpacích odpověděl muž.

„Tak takhle je to!“ řekl doktor. „Je to rez!“

PSALI JSME: „VNUČKA NENÍ VŮBEC PODOBNÁ MÉMU SYNOVI“: JEDNOU ŘEKLA TCHYNĚ

PŘIPOMÍNÁME: NEJEN, ŽE JSI MI MÍSTO SYNA PORODILA DCERU, ALE TAKÉ SES ROZHODLA VZÍT OPUŠTĚNÉ DÍTĚ Z PORODNICE

Share