Německo odstraní slovo „rasa“ z ústavy

Vládnoucí koalice v Německu (Křesťanskodemokratická unie, Křesťanská sociální unie a Sociálně demokratická strana Německa) souhlasila s odstraněním slova „rasa“ z ústavy země.

 

Angela Merkel / Zdroj: youtube.com

 

V aktuální verzi ústavy země existuje klauzule zakazující diskriminaci na základě pohlaví, původu, rasy, jazyka, vlasti, místa narození, náboženství, náboženských a politických názorů, i diskriminaci v souvislosti se zdravotním postižením. Navrhuje se, aby slovo „rasa“ bylo nahrazeno slovem „z rasistických důvodů“.

 

Budova Ríšskeho snemu / Ilustrační foto / Zdroj: youtube.com

 

Podle kritiků iniciativy tak úřady nevymírají představu skutečné existence ras. V této otázce požadují radikálnější změnu ústavy.

 

Angela Merkel / Zdroj: youtube.com

 

Skutečnost, že vláda země diskutuje o možnosti odstranění slova „rasa“ z ústavy, byla uvedena v listopadu 2020. Podle ministryně spravedlnosti Spolkové republiky Německo, Christine Lambrechtové to kabinet ministrů vysvětluje skutečností, že „samotný koncept rasy je dnes považován za neudržitelný“.

 

Německá vlajka / Ilustrační foto / Zdroj: youtube.com

 

Současná německá ústava byla přijata v roce 1949. Koncept rasy byl zahrnut, aby se krajina jasně distancovala od rasové ideologie nacistů.

 

Německý poslanci / Ilustrační foto / Zdroj: youtube.com

 

PSALI JSME: „JARO ROKU 2021 SE BUDE LIŠIT OD JARA PŘED ROKEM,“ VYJÁDŘILA OPATRNÝ OPTIMISMUS ANGELA MERKELOVÁ

PŘIPOMÍNÁME: ZAMĚSTNANEC SUPERMARKETU VIDĚL NOVOU UNIFORMU A VZBOUŘIL SE: CO SE MU NELÍBILO

Share