V Bruselu hovořili o připravenosti EU na migrační krizi

Od roku 2015, kdy se Evropská unie potýkala s nebývalou krizí ve svém rozsahu, unie přijala opatření, aby dál lépe zvládala své hranice a toky migrantů.

Evropská unie / Zdroj: YouTube

Uvedl to tiskový odbor Evropské komise, který se vyjádřil k přílivu uprchlíků z Afghánistánu.

„Jsme mnohem lépe připraveni na budoucí krize, pokud takové vzniknou. Všichni se přitom shodují, že potřebujeme spravedlivý a efektivní evropský systém udělování azylu a regulaci migrace.

Komise také uvedla seznam opatření, která unie přijala ke kontrole migrace:

– Aktualizace služby Evropské pohraniční a pobřežní stráže;

— Práce Komise s členskými státy, které jako první přijímají migranty (jim jde podpora z agentur a fondů EU, díky níž mohou rychle vybudovat infrastrukturu a všechny procesy);

Evropská unie / Zdroj: businessinfo.cz

– Program EU pro přesídlení (nyní prošlo více než 81 tisíc přesídlení);

– Spolupráce s partnery mimo EU na odstranění základních příčin nelegálních přesunů;

– Doporučení EU, které vysvětlují, jak mohou země reagovat na možné komplikace.

V neděli 15. srpna vstoupil Taliban do Kábulu a oznámil úplné dobytí Afghánistánu. Brusel zároveň řekl, že obecné normy migrace a azylu musí být urychleně revidovány.

Situace v Afghánistánu se zhoršila na pozadí stažení armády USA, která byla v zemi posledních 20 let. Během této doby se nepodařilo dosáhnout stabilního míru v regionu a politické situace v zemi. Stažení vojsk začalo na začátku května, dokončení je plánováno do konce srpna.

Migranty / Zdroj: iz.ru

PSALI JSME: BRITÁNIE OZNAČILA ZAJETÍ KÁBULU ZA „NEJVĚTŠÍ SELHÁNÍ“ ZA POSLEDNÍCH 65 LET

PŘIPOMÍNÁME: PRVNÍ ARMÁDNÍ SPECIÁL DORAZIL Z AFGANISTÁNU DO ČESKÉ REPUBLIKY: VE VLÁDĚ ŘEKLI, KOLIK ČECHŮ PLÁNUJÍ EVAKUOVAT

Share