To, že vás dítě opustí ve stáří, lze vidět předem

Rodičovská láska k dětem je zpravidla bezpodmínečná. Otcové a matky jsou připraveni svým potomkům hodně odpustit. V dospělosti však ne všichni synové a dcery projevují úctu, pozornost a péči, kterou si rodiče zaslouží. A pak se staří lidé snaží pochopit, kde udělali chyby při výchově dítěte.

Podle psychologů existují předzvěsti budoucí zrady, takže to lze vidět předem. Tady jsou 4 znamení:

1. Když syn nebo dcera dostává od rodičů všechno, co chce, promění se v egoistu. A pokud finanční injekce mizí, pozornost dětí také mizí.

2. Nepomáhá s domácími pracemi. Pokud si rodiče myslí, že dítě je stále malé a mělo by si hrát a neumývat nádobí, je nepravděpodobné, že od něj lze v budoucnu očekávat pomoc.

3. Je příliš infantilní. O ostatní se může starat pouze samostatný člověk, a ne ten, který je zdrcen rodičovskou autoritou.

4. Cítí se zbytečný. A v tomto případě je málo pravděpodobné, že bude silně připoután ke svým rodičům, až zestárnou.

Osamělý starší muž / Ilustrační foto / Zdroj: zerkalo.cc

Odborníci vás vyzývají, abyste přemýšleli o tom, zda svému dítěti věnujete dostatečnou pozornost.

Když dítě roste a cítí nedostatek pozornosti od otce a matky, lidí, kteří jsou mu nejdražší, nevyhnutelně bude trpět. A bude žít s myšlenkou, že vždy mají důležitější věci než komunikovat se svým synem nebo dcerou. V dospělosti bude stejně zaneprázdněn prací nebo jinými věcmi. Také nebude mít dostatek času ani na své děti, ani na své staré rodiče. Historie se tak bude opakovat.

Sedm židovských moudrostí

1. „Bůh se nejprve dívá na naše srdce a teprve potom na náš mozek.“ V předškolním věku vychovávají u dětí především dobré lidské vlastnosti: laskavost, srdečnost, soucit.

2. „Když člověk stárne, vidí, i když horší, ale víc.“ Židovské děti z kolébky pozorují, jak se rodina stará o prarodiče, a naslouchají jejich názorům. Starší lidé jsou vnímáni jako symbol moudrosti a zdroj poznání.

Matka a dítě / Ilustrační foto / Zdroj: youtube.com

3. „Člověk má dvě uši a jedna ústa od toho, aby dvakrát více naslouchal než mluvil.“ Rodiče pro Židy jsou vždy mentory. Děti se řídí jejich radami, i když dospějí.

4. „Kůň vás sice zavede na bojiště, ale nebude za vás bojovat.“ Přes neomezené respektování rodičovské autority vštěpují Židé svým potomkům schopnost samostatně myslet a nést odpovědnost za své činy.

5. „Čím je jablko lepší, tím vyšší visí.“ Jedním z pravidel židovského života je snaha o více a lépe pro celou rodinu. Dospělé děti se starají o své blízké a snaží se jim nic neodepírat.

6. „Po upuštění knihy a zlata nejdříve knihu vyzvedněte.“ Pro židovský lid je důležité dobré vzdělání jejich dětí. To dává vysoký sociální status a dobrý příjem, což opět funguje ve prospěch celé rodiny.

7. „Nedělejte si starosti s tím, co vás zítra čeká, je lepší napravit, co se stalo včera.“ Tato moudrost učí upřímnému pokání za to, co jsi udělal, a schopnosti odpouštět chyby. A to jistě přispívá k dobrému vztahu mezi rodiči a dětmi.

PSALI JSME: RADŠI BUDU ZLÁ TETA, AŤ SE MÍ DĚTI RADĚJI VYHÝBAJÍ, NEŽ BUDU SNÁŠET NEVYCHOVANÉ DÍTĚ VE VLAKU

PŘIPOMÍNÁME: PĚT TIPŮ OD MATKY ILONA MUSKA PRO RODIČE, KTERÉ CHTĚJÍ VYCHOVAT ÚSPĚŠNĚ DĚTÍ

Share