Porodila 5 dětí najednou: Jak to zvládá máma a jak teď žijí 13leté dívky

I když má rodina jedno nebo dvě děti, potřebují hodně pozornosti a péče.

A tomuto páru se narodila paterčata. Obdivovat tuto matku, závidět jí nebo soucítit?

Paterčata / Zdroj: adfave.org

Dima a Věra spolu začali chodit ve škole. Měli podobné zájmy a plány: tradiční rodina, tradiční svatba a mnoho dětí. A Bůh jim velkoryse daroval paterčata.

Zpočátku žena nemohla dlouho otěhotnět. Ale pak se na ultrazvuku ukázalo, že žena nosí pod srdcem pět životů. Lékaři byli šokováni a nabídli páru, aby nechali jen tři dětí. Ale manželé to odmítli.

Paterčata / Zdroj: adfave.org

Našli způsob, jak jet do Anglie, pomohli přátelé, známí, dokonce i cizinci. Dcery se tedy narodily na anglické klinice.

Paterčata / Zdroj: adfave.org

Výchova dětí nebyla snadná, ale rodiče se nevzdali. Když byly dívky velmi malé, bylo to neuvěřitelně obtížné. Každá potřebovala pozornost. Nejtěžší bylo chodit s dětmi na procházky. Manželé byli velmi unavení, ale díky vzájemné podpoře a pomoci příbuzných to zvládli.

Dívkám je již 13 let a rostou zdravými, silnými a laskavými v láskyplné atmosféře. Navštěvují různé kroužky, chodí od malička do církve.

Paterčata / Zdroj: adfave.org

Rodiče jim kupují stejné oblečení, aby se žádná z dcer necítila něčeho zbavenou. Zároveň však dívky jsou úplně různými osobnostmi. Všechny jsou zcela odlišné, a to jak navenek, tak povahově.

Paterčata / Zdroj: adfave.org

Dívky jsou velmi přátelské, aktivní a opravdu šťastné.

Tato rodina je příkladem, že všechny překážky jsou překonatelné.

Paterčata / Zdroj: adfave.org

PSALI JSME: VŠECHNO BYLO STEJNÉ: TROJČATA UZAVŘELA SŇATEK VE STEJNÝ DEN A TÉMĚŘ SOUČASNĚ SE STALA RODIČI

PŘIPOMÍNÁME: „JSOU TO TROJČATA“: ŘEDITEL DĚTSKÉHO DOMOVA BYL VELMI PŘEKVAPEN, KDYŽ USLYŠEL, ŽE CHCEME ADOPTOVAT VŠECHNY TŘI DÍVKY

Share