Dopis od muže: nevlastní otec vynaložil tolik úsilí na uspořádání svatby své nevlastní dcery, ale svým jednáním mu zlomila srdce

Doporučujeme vám přečíst si dopis od muže, který od dětství vychovává dítě někoho jiného.

„Svatba mé dcery se bude konat 5. srpna. Po dobu šesti měsíců jsme plánovali s její matkou tuto důležitou událost v životě naší dívky. Nejsme s její matkou oficiálně registrovaní, a to navzdory skutečnosti, že žijeme jako jedna rodina více než deset let.

Dívka/Zdroj: nahatii.com

Před rokem naše dcera promovala na univerzitě. Zaplatil jsem jí studium na univerzitě. Přes své vzdělání a věk s námi nadále žije, ačkoli mnoho jejích přátel si raději pronajímá dům a žije odděleně od svých rodičů. Poté, co dcera promovala na univerzitě, dal jsem jí auto.

Plánovali jsme pozvat na svatbu asi dvě stě padesát lidí. Vzhledem k tomu, že jsem zaplatil všechny výdaje na svatbu, požádal jsem dceru, aby pozvala dvacet mých nejbližších přátel a příbuzných na její svatbu. Souhlasila.

Řekl jsem všem těmto lidem, že brzy dostanou svatební pozvánky, a požádal jsem je všechny, aby přišli. Několik dní před oslavou jsem se však setkal s jedním z mých přátel a ten se mě zeptal, kdy je plánována svatba. Byl jsem velmi překvapen, že nikdo z mých přátel a příbuzných nedostal pozvání.

Nedávno jsme měli večeři s rodinou budoucího manžela dcery, ke které byl pozván také její biologický otec. Moje dcera byla potěšena, že ji její otec přivede k oltáři. Všichni přítomní byli touto myšlenkou nadšeni.

Nevydržel jsem a řekl, že jsem vděčný za to, že byl součástí této úžasné rodiny po dobu deseti let, a jsem velmi vděčný nevěstě a ženichovi, že mi otevřeli oči před velmi důležitými věcmi. V tu chvíli se všichni hosté začali sladce usmívat. Pak jsem dodal, že jsem si mylně myslel, že jsem důležitou součástí jejich rodiny. V tu chvíli na tvářích hostů zamrzlo skutečné překvapení.

Ve stejný den jsem přerušil veškeré vztahy s touto rodinou a také jsem získal zpět všechny své peníze vynaložené na oslavu. Můžete mi říkat sobecký. Nikdy jsem však nečekal, že budu moci v duši své dcery zaujmout místo, které patří jejímu biologickému otci, ale v každém vztahu musí být stále přítomen elementární respekt.“

PSALI JSME: NA PRVNÍ POHLED VYPADÁ TO JAKO OBYČEJNÁ SVATBA, ALE MĚLA JEDNU ZVLÁŠTNOST: SVĚDKEM U UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ BYL PES

PŘIPOMÍNÁME: PÁR POZVAL PŘES 300 LIDÍ, ALE NIKDO NEDORAZIL: PROČ SE SVATBA KONALA V PRÁZDNÉ HALE

Share